Piękni dwudziestoletni - opracowanie - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza utworu i znaczenie tytułu - Piękni dwudziestoletni

Marek Hłasko, uważany jest za jednego z najważniejszych polskich pisarzy powojennych i jednego z pionierów literatury opisującej mroczne aspekty rzeczywistości PRL, legenda za życia, relacjonuje na ponad dwustu stronach swoje przygody w Polsce przedpaździernikowej, oraz podczas wieloletniego pobytu na przymusowej emigracji, opowiadając o tytułowych pięknych dwudziestoletnich - ludziach powszechnie znanych (na przykład idole tamtych... więcejProblematyka „Pięknych dwudziestoletnich”

Marek Hłasko, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy okresu powojennego, w swojej po części autobiograficznej książce Piękni dwudziestoletni stworzył portret epoki PRL-u. Ukazał mozaikę rozmaitych osobowości, wśród których na pierwszy plan wybija się on sam – narrator – człowiek znudzony, niezrozumiany, nie pretendujący do zmiany świata, lekko zmitologizowany, czasami agresywny nonkonformista.

Utwór będący... więcejGłówne wątki powieści „Piękni dwudziestoletni”

Książka Marka Hłaski porusza wiele problemów, lecz dominują w niej trzy główne motywy:

Stalinizm – książka jest świadectwem niedorzeczności, ale i zbrodni, jakie miały miejsce w Polsce Ludowej, gdy krajem rządził komunizm.

Kultura masowa – Hłasko wiele miejsca poświęcił twórcom kultury masowej: aktorom, piosenkarzom, sportowcom, reżyserom.

Biografia pisarza – Piękni dwudziestoletni... więcejStyl powieści „Piękni dwudziestoletni”

Piękni dwudziestoletni stylistycznie przypominają żywą mowę, bałagan cechujący tak zwane gadanie. Pełno w nich anegdot, żartów, dygresji, kompozycja jest luźna, dominuje poetyka fragmentu, co był zamierzeniem autora:

(…) pisząc to wszystko, pragnę zachować język tamtych czasów: ową dziwną mieszaninę slangu, komunikatów urzędowych, języka używanego na wiecach partyjnych i na ulicy.


Powyższe... więcej